LATEST NEWS

Tuesday, April 3, 2018

ስቕ ምባል ዝኸልእ ግዜ እዩ’ሞ ንኡሽተይ ክንትንፍስ ህዝባዊ ካብ ዓዲ ግራት

ኣብ ኣርባምንጭ ኣብ ቀረባ ግዜ ካብ ዝተፈትሑ ናይ ሕልና እሱረኛታት ገለ ዝተወሰኑ ተመሊሶም ከም ዝተኣሰሩን ካልኦት ድማ ምፍርራሕ ይበፅሖም ከም ዘሎን ተገሊፁ።

ሓድሽ ጠቅላይ ሚንስትር ነቲ ሱር ዝሰደደ ናይታ ሃገር ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ቅልጡፍ ምላሽ ክህቡ ይግብኦም ክብል ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ፃውዒት ኣቕሪቡ።

በአርባምንጭ በቅርቡ ከተፈቱት የህሊና እስረኞች መካከል የተወሰኑት ተመልሰው መታሰራቸውና ሌሎችም ማስፈራሪያ እየደረሳቸው ነው።

አዲሱ ጠቅላይ ሚንስትር ሥር ለሰደደው የአገሪቱ የሰብዓዊ መብት ጥሰቶች አፋጣኝ ምላሽ ሊሰጡ ይገባቸዋል ሲል አምነስቲ ኢንተርናሽናል ጥሪ አቀረበ።